14

finances

Crèts i dipòsits a altres sectors residents

Dipòsits d'AAPP i OSR. Mitjana anual

Amunt
Milions d'eurosAlacantC. Valenc.Espanya% Alac. s/C.Val.% Alac. s/Espanya
20202021% 21/202021% 21/202021% 21/2020212021
Total41.02038.488-6,2%122.7104,8%1.445.8046,3%31,4%2,7%
Altres sectors residents39.46636.802-6,8%116.8893,7%1.358.8545,6%31,5%2,7%
A la vista34.52833.979-1,6%106.5668,9%1.220.0759,7%31,9%2,8%
A termini4.8692.820-42,1%10.318-30,2%118.851-24,6%27,3%2,4%
Administracions Públiques1.5541.6878,5%5.82134,0%86.95019,3%29,0%1,9%
Font: Banc d'Espanya

Crèdits d'AAPP i OSR. Mitjana anual

Amunt
Milions d'eurosAlacantC. Valenc.Espanya% Alac. s/C.Val.% Alac. s/Espanya
20202021% 21/202021% 21/202021% 21/2020212021
Total40.00638.451-3,9%113.9052,3%1.253.9831,3%33,8%3,1%
Altres sectors residents39.45137.503-4,9%104.2230,5%1.173.1450,5%36,0%3,2%
Administracions Públiques55594770,6%9.68127,3%80.83814,9%9,8%1,2%
Font: Banc d'Espanya

Nombre d'oficines. Mitjana anual

Amunt
Nombre d'OficinesAlacantC. Valenc.Espanya% Alac. s/C.Val.% Alac. s/Espanya
20202021% 21/202021% 21/202021% 21/2020212021
Total796697-12,4%1.995-10,8%20.536-11,2%35,0%3,4%
Entitats de dipòsit792695-12,2%1.739-11,2%20.445-11,1%40,0%3,4%
Altres de crèdit i EFC42-42,9%6-27,3%91-32,8%33,3%2,2%
Font: Banc d'Espanya
Societats mercantils

Societats mercantils

Amunt
Capital (miles euros)AlacantC. Valenc.Espanya% Alac. s/C.Val.% Alac. s/Espanya
20202021% 21/202021% 21/202021% 21/2020212021
Societats mercantils creades
Nombre3.9634.91524,0%11.84824,6%101.13827,7%41,5%4,9%
Capital subscrit157.828194.23023,1%671.75952,9%5.041.1782,6%28,9%3,9%
Societats mercantils que amplien capital
Nombre80897020,0%3.02523,9%29.20415,8%32,1%3,3%
Capital subscrit339.913488.76443,8%3.640.531163,1%27.294.47340,8%13,4%1,8%
Societats mercantils dissoltes
Nombre81998920,8%1.93621,5%23.78217,2%51,1%4,2%
Saldo net (Creades - Dissoltes)
Nombre3.1443.92624,9%9.91225,2%77.35631,3%      
Font: INE Institut Nacional d'Estadística

Estadística del procedimient concursal

Amunt
Empreses concursadesAlacantC. Valenc.Espanya% Alac. s/C.Val.% Alac. s/Espanya
20202021% 21/202021% 21/202021% 21/2020212021
Total1751781,7%606-15,4%4.098-11,5%29,4%4,3%
Per sectors CNAE-2009
A Agricultura, ramad., silv. i pesca   3   9   45   33,3%6,7%
B Ind. extractives   0   2   7   0,0%0,0%
C Ind. manufacturera   47   92   519   51,1%9,1%
D Energia elèctrica, gas, vapor i a.a.   2   2   14   100,0%14,3%
E Aigua, sanejament, residus i descont.   0   1   5   0,0%0,0%
F Construcció   26   93   601   28,0%4,3%
G Comerç a l'engròs i al detall; rep. vehicles   49   146   832   33,6%5,9%
H Transport i emmagatzematge   4   29   161   13,8%2,5%
I Hostaleria   14   81   623   17,3%2,2%
J Informació i comunicacions   4   11   158   36,4%2,5%
K Activitats financeres i de segurs   1   10   41   10,0%2,4%
L Activitats immobiliàries   5   26   181   19,2%2,8%
M Activ. professionals, cient. i tècn.   8   31   288   25,8%2,8%
N Activ. administratives i serv. auxiliars   7   27   222   25,9%3,2%
O Ad. Pública i defensa; Seg. Social   0   0   2      0,0%
P Educació   2   8   102   25,0%2,0%
Q Activ. sanitàries i de serv. socials   0   7   60   0,0%0,0%
R Activ. artístiques, recreatives i esbarjo   2   12   124   16,7%1,6%
S Altres serveis   4   19   113   21,1%3,5%
Font: INE Institut Nacional d'Estadística