12

comerç exterior

Dades bàsiques de comerç exterior

Amunt
Evolució del comerç exterior. Província d′Alacant. Milions d'euros
Milions d'eurosAlacantC. Valenc.Espanya% Alac. s/C.Val.% Alac. s/Espanya
20202021% 21/202021% 21/202021% 21/2020212021
Exportacions
Total5.4306.21714,5%32.41311,3%316.60920,1%19,2%2,0%
Per sectors
Sector agrícola1.1691.33614,3%6.0929,9%41.64610,5%21,9%3,2%
Sector industrial4.2614.88114,5%26.32111,6%274.96321,7%18,5%1,8%
Productes energètics922139,1%1.05937,0%19.56379,6%2,1%0,1%
Min./prod. min. no metàl.9111425,7%4.14624,5%8.99024,2%2,8%1,3%
Marbre i pedra natural1171213,4%1653,1%3547,4%73,2%34,2%
Productes químics16621428,8%3.08512,4%40.55331,2%6,9%0,5%
Alumini i les seues manuf.26131520,7%52127,1%4.76451,0%60,4%6,6%
Metalls i manuf. metàl.8712441,7%1.23136,9%24.25937,2%10,1%0,5%
Màquines, mat. elèctric i electr˛nic25437748,3%3.42924,6%41.52810,9%11,0%0,9%
Autom˛bils i components511374-26,8%4.573-22,4%45.7795,2%8,2%0,8%
Material de transport213039,7%381109,3%6.6205,1%7,8%0,5%
Aliments, begudes i tabac36542717,0%1.73321,1%17.49511,3%24,6%2,4%
Tèxtil44355324,7%1.02620,8%17.48126,2%53,9%3,2%
Calçat9571.12017,0%1.16417,3%2.68512,1%96,2%41,7%
Pells i cuirs1251271,3%23613,8%1.89018,8%53,8%6,7%
Moble10012323,6%84623,4%3.67019,6%14,6%3,4%
Paper i cartó415840,1%29920,7%4.92623,0%19,5%1,2%
Pneumàtics i manuf. cautxú7310037,4%16821,9%3.91618,2%59,5%2,6%
Plàstics34438211,1%1.41721,4%13.40032,0%27,0%2,9%
Joguet11813010,3%16513,8%5880,9%78,9%22,1%
Altres manufactures177170-3,9%67516,4%16.50420,0%25,1%1,0%
Importacions
Total4.0324.87120,8%29.84618,6%342.78723,8%16,3%1,4%
Sector agrícola5745974,0%3.35114,6%27.78517,9%17,8%2,1%
Sector industrial3.4594.27423,6%26.49619,1%315.00224,3%16,1%1,4%
Saldo comercial
Total1.3981.346-3,7%2.567-35,1%-26.17896,9%      
Sector agrícola59573924,1%2.7424,6%13.861-2,0%      
Sector industrial802607-24,4%-175-113,1%-40.03945,9%      
Taxa de cobertura (valor en % i dif. en p.p.)
Total11-702,9%1-710,5%1-283,5%      
Sector agrícola222.006,1%2-782,4%1-1.016,3%      
Sector industrial11-899,8%1-665,2%1-187,9%      
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Comerç exterior amb la UE i la resta del Món

Amunt
Milions d'eurosAlacantC. Valenc.Espanya% Alac. s/C.Val.% Alac. s/Espanya
20202021% 21/202021% 21/202021% 21/2020212021
Exportacions
Total5.4306.21714,5%32.41311,3%316.60920,1%19,2%2,0%
UE-273.4613.86811,7%18.59010,1%195.54522,2%20,8%2,0%
Resta del Món1.9692.34919,3%13.82413,0%121.06416,9%17,0%1,9%
Importacions
Total4.0324.87120,8%29.84618,6%342.78723,8%16,3%1,4%
UE-271.6152.06327,7%12.31018,2%170.89118,6%16,8%1,2%
Resta del Món2.4172.80816,2%17.53618,8%171.89629,4%16,0%1,6%
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Principals capítols aranzelaris exportats

Amunt
Milions d'eurosA˝o 2020A˝o 2021% 21/20
Export% s/totExport% s/tot
Alacant
Total5.430100,0%6.217100,0%14,5%
Subtotal 50 primeros capítols5.25697%6.03297,0%14,8%
64Calçat, polaines, botins i articles anàlegs95717,6%1.12018,0%17,0%
08Fruits comestibles59811,0%6039,7%0,8%
07Llegums i hortalisses, plantes i tubèrculs 3466,4%4557,3%31,2%
39Matèries plàstiques i les seues manufactures3446,3%3826,1%11,1%
87Vehicles autom˛bils, tractors, cicles5119,4%3746,0%-26,8%
76Alumini i manufactures d'alumini2614,8%3155,1%20,7%
20Preparats a base de llegums, hortalisses, fruits2474,6%2564,1%3,7%
85Màquines, aparells i mat. elèctric771,4%1742,8%127,1%
84Reactors nuclears, calderes, màquines, aparells1462,7%1672,7%13,9%
95Joguines, jocs i articles per a l'esbargiment1382,5%1562,5%13,8%
94Mobles; mobiliari mèdico-quirúrgic1001,8%1232,0%23,6%
40Cautxú i manufactures de cautxú731,3%1001,6%37,4%
68Manufactures de pedra, guix, ciment931,7%981,6%5,9%
99No classificats871,6%871,4%-0,1%
73Manufactures de fosa, de ferro o d'acer541,0%871,4%58,9%
56Buata, feltre, i teles sense teixir761,4%831,3%8,3%
41Pells (exc. pelleteria) i cuirs801,5%801,3%-0,6%
52Cotó531,0%671,1%24,8%
03Peixos i crustacis, mol·luscos i altres521,0%661,1%26,2%
17Sucres i articles de confiteria390,7%661,1%67,3%
54Filaments sintètics o artificials500,9%651,1%31,0%
06Plantes vives i productes de la floricultura400,7%621,0%55,4%
69Productes ceràmics521,0%611,0%17,5%
62Peces i complements de vestir, excepte de punt500,9%590,9%18,5%
61Peces i complements de vestir, de punt440,8%580,9%31,7%
48Paper i cartó; manufactures de pasta de cel·lulosa400,7%570,9%43,2%
25Sal; sofre; terres i pedres; guixos, calç i ciments500,9%550,9%11,1%
33Olis essencials i resinoides; perfumeria; cosmètica420,8%550,9%31,1%
31Adobs400,7%510,8%27,1%
55Fibres sintètiques o artificials discontínues370,7%500,8%34,2%
42Manuf. de cuir i budell; guarniment i talabarderia450,8%470,8%4,6%
63Els altres articles tèxtils confeccionats320,6%440,7%40,9%
02Carns i despulles comestibles330,6%430,7%32,2%
57Catifes i altres revestiments per al s˛l320,6%410,7%29,8%
09Café, té, herba mate i espècies390,7%400,6%2,6%
38Productes diversos de les indústries químiques340,6%370,6%9,6%
59Teixits impregnats, recoberts, revestits o estratificats;290,5%340,5%15,1%
90Instruments i aparells d'˛ptica, fotografia280,5%320,5%11,8%
22Begudes, líquids alcoh˛lics i vinagre270,5%310,5%17,4%
58Teixits especials; tapisseries; passamaneria i brodats230,4%300,5%28,7%
11Productes de la molineria200,4%290,5%43,3%
83Manufactures diverses de metalls comuns220,4%280,5%26,1%
21Preparacions alimentàries diverses250,5%280,4%12,0%
35Matèries albuminoides; coles; enzims170,3%250,4%41,9%
27Combustibles i olis minerals90,2%220,4%139,1%
70Vidre i manufactures de vidre130,2%200,3%56,5%
88Navegació aèria o espacial40,1%180,3%340,0%
18Cacau i les seues preparacions90,2%170,3%81,8%
12Llavors i fruits diversos; plantes industrials120,2%170,3%40,1%
96Manufactures diverses230,4%150,2%-34,6%
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Principals capítols aranzelaris importats

Amunt
Milions d'eurosA˝o 2020A˝o 2021% 21/20
Import% s/totImport% s/tot
Alacant
Total4.032100,0%4.871100,0%20,8%
Subtotal 50 primeros capítols3.81695%4.58994,2%20,3%
64Calçat, polaines, botins i articles anàlegs74618,5%82016,8%9,8%
39Matèries plàstiques i les seues manufactures2726,7%4288,8%57,7%
08Fruits comestibles3528,7%3577,3%1,3%
84Reactors nuclears, calderes, màquines, aparells2195,4%2565,3%16,8%
85Màquines, aparells i mat. elèctric1443,6%1823,7%26,5%
87Vehicles autom˛bils, tractors, cicles1303,2%1743,6%33,5%
95Joguines, jocs i articles per a l'esbargiment1443,6%1723,5%19,6%
61Peces i complements de vestir, de punt1132,8%1443,0%27,6%
41Pells (exc. pelleteria) i cuirs1363,4%1382,8%1,5%
94Mobles; mobiliari mèdico-quirúrgic802,0%1232,5%53,3%
42Manuf. de cuir i budell; guarniment i talabarderia1192,9%1172,4%-1,4%
48Paper i cartó; manufactures de pasta de cel·lulosa852,1%1052,1%22,9%
03Peixos i crustacis, mol·luscos i altres771,9%951,9%23,3%
54Filaments sintètics o artificials601,5%921,9%54,3%
55Fibres sintètiques o artificials discontínues691,7%901,9%31,5%
40Cautxú i manufactures de cautxú681,7%871,8%29,0%
90Instruments i aparells d'˛ptica, fotografia731,8%821,7%13,0%
38Productes diversos de les indústries químiques761,9%811,7%7,0%
62Peces i complements de vestir, excepte de punt731,8%791,6%8,4%
76Alumini i manufactures d'alumini360,9%571,2%58,2%
63Els altres articles tèxtils confeccionats481,2%511,1%7,1%
18Cacau i les seues preparacions441,1%450,9%2,4%
56Buata, feltre, i teles sense teixir360,9%440,9%22,3%
73Manufactures de fosa, de ferro o d'acer290,7%440,9%54,0%
21Preparacions alimentàries diverses380,9%400,8%7,9%
31Adobs230,6%380,8%69,2%
04Llet i productes lactis; ous; mel391,0%370,8%-4,1%
72Fosa, ferro i acer260,6%370,8%41,0%
57Catifes i altres revestiments per al s˛l200,5%360,7%81,5%
52Cotó270,7%350,7%29,1%
29Productes químics orgànics220,5%340,7%57,2%
83Manufactures diverses de metalls comuns220,5%330,7%50,8%
22Begudes, líquids alcoh˛lics i vinagre320,8%310,6%-2,7%
07Llegums i hortalisses, plantes i tubèrculs 370,9%290,6%-19,9%
32Extractes adobadors i tintoris210,5%290,6%38,2%
19Preparacions a base de cereals; pastisseria270,7%290,6%4,4%
30Productes farmacèutics280,7%280,6%-1,3%
20Preparats a base de llegums, hortalisses, fruits280,7%250,5%-9,1%
09Café, té, herba mate i espècies240,6%240,5%1,7%
46Manufactures d'esparteria o de cistelleria140,3%240,5%76,0%
44Fusta, carbó vegetal i manufactures de fusta150,4%240,5%56,5%
59Teixits impregnats, recoberts, revestits o estratificats;170,4%230,5%32,3%
96Manufactures diverses170,4%220,5%29,2%
12Llavors i fruits diversos; plantes industrials200,5%220,5%12,7%
88Navegació aèria o espacial130,3%220,5%70,2%
70Vidre i manufactures de vidre160,4%220,5%33,7%
33Olis essencials i resinoides; perfumeria; cosmètica210,5%210,4%4,0%
89Navegació marítima o fluvial120,3%190,4%56,7%
60Teixits de punt130,3%190,4%44,4%
35Matèries albuminoides; coles; enzims160,4%190,4%14,3%
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Principals països clients

Amunt
Milions d'eurosA˝o 2020A˝o 2021% 21/20
Export% s/totExport% s/tot
Alacant
Total5.430100,0%6.217100,0%14,5%
Subtotal 50 primeros países5.14295%5.90795,0%14,9%
França75413,9%89514,4%18,7%
Alemanya67612,5%69711,2%3,0%
Itàlia5169,5%62110,0%20,4%
Portugal3646,7%4487,2%23,2%
Regne Unit2364,3%4026,5%70,3%
Estats Units3045,6%3625,8%19,2%
Bèlgica4197,7%3345,4%-20,4%
Pa´sos Baixos1522,8%1893,0%24,0%
Pol˛nia1402,6%1552,5%10,6%
Marroc1132,1%1482,4%31,9%
Algèria1272,3%1362,2%7,0%
Xina981,8%1141,8%16,0%
Su´ssa1061,9%1131,8%6,8%
Noruega901,7%831,3%-8,3%
Mèxic681,3%761,2%10,7%
Turquia531,0%691,1%30,2%
Rússia581,1%661,1%13,0%
Suècia500,9%651,1%30,4%
Aràbia Saudita731,3%621,0%-14,0%
República Txeca390,7%621,0%58,9%
Avituall.i combust.intercanvis comunitaris571,0%540,9%-4,5%
Canadà551,0%510,8%-7,5%
Àustria390,7%430,7%10,8%
Grècia350,6%420,7%22,8%
Romania340,6%400,6%16,5%
Dinamarca400,7%390,6%-1,3%
Unió dels Emirats Àrabs310,6%380,6%23,1%
Israel270,5%370,6%41,0%
Austràlia430,8%370,6%-14,7%
Xile260,5%330,5%23,5%
Brasil300,6%320,5%4,5%
Egipte170,3%310,5%79,3%
Japó260,5%280,4%5,4%
Irlanda190,4%270,4%39,9%
Corea del Sud (Rep. de Corea)230,4%250,4%9,1%
Croàcia200,4%240,4%21,9%
Hongria140,3%200,3%39,2%
Col˛mbia140,3%190,3%42,6%
Lituània160,3%190,3%14,9%
Finlàndia150,3%180,3%21,6%
Perú170,3%180,3%5,7%
Bulgària110,2%160,3%47,8%
Índia140,3%160,3%14,9%
Tunísia120,2%160,3%35,4%
Ucra´na120,2%160,2%33,2%
Sud-àfrica220,4%150,2%-32,2%
República Dominicana120,2%150,2%26,1%
Avituallament tercers100,2%150,2%50,7%
Kuwait130,2%140,2%11,4%
Pa´sos i territoris no determinats.Extraco.20,0%120,2%473,6%
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Principals països proveïdors

Amunt
Milions d'eurosA˝o 2020A˝o 2021% 21/20
Import% s/totImport% s/tot
Alacant
Total4.032100,0%4.871100,0%20,8%
Subtotal 50 primeros países3.88396%4.70296,5%21,1%
la Xina1.00624,9%1.29326,6%28,6%
Itàlia3288,1%4078,4%24,2%
Alemanya3418,4%3607,4%5,7%
França2235,5%3106,4%39,2%
Estats Units3187,9%2936,0%-7,9%
Bèlgica1874,6%2825,8%51,0%
Portugal1573,9%2014,1%27,6%
Turquia1333,3%1883,9%41,1%
Pa´sos Baixos1313,2%1863,8%42,2%
Vietnam1092,7%1473,0%34,7%
Marroc1052,6%1212,5%15,9%
Índia812,0%1052,2%28,8%
Taiwan451,1%681,4%51,4%
Àustria521,3%631,3%21,9%
Regne Unit1654,1%601,2%-63,5%
Pol˛nia300,8%420,9%38,7%
República Txeca310,8%380,8%23,6%
Egipte300,7%360,7%18,1%
Corea del Sud (Rep. de Corea)180,5%300,6%64,5%
el Pakistan240,6%300,6%21,7%
Bangladesh280,7%290,6%1,0%
Nigèria350,9%280,6%-19,6%
Suècia180,4%270,6%50,3%
Hongria130,3%260,5%98,8%
Cambodja330,8%220,4%-34,4%
Algèria100,2%210,4%110,3%
Tailàndia210,5%200,4%-7,0%
Dinamarca190,5%200,4%3,1%
Romania130,3%160,3%21,3%
Ucra´na70,2%140,3%90,8%
Indonèsia110,3%130,3%13,0%
Argentina180,5%130,3%-30,7%
Mèxic130,3%130,3%-4,4%
Hong Kong100,2%120,3%24,3%
Laos30,1%120,2%281,3%
Pa´sos i territoris no determinats.Intraco.100,2%120,2%20,5%
Rússia80,2%120,2%36,3%
Perú110,3%110,2%8,6%
Iran100,2%110,2%16,3%
Unió dels Emirats Àrabs30,1%110,2%232,8%
Noruega80,2%110,2%36,3%
Ghana110,3%110,2%-1,0%
Equador60,1%110,2%90,0%
Tunísia60,2%100,2%69,4%
Grècia110,3%100,2%-12,2%
Canadà90,2%100,2%4,1%
Japó80,2%100,2%21,5%
Oman10,0%100,2%1.462,1%
Finlàndia70,2%90,2%27,3%
Xile60,1%90,2%59,1%
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Comerç exterior per grups de destí/sectors econòmics

Amunt
Milions d'eurosAlacantC. Valenc.Espanya% Alac. s/C.Val.% Alac. s/Espanya
20202021% 21/202021% 21/202021% 21/2020212021
Exportaciones
Total5.4306.21714,5%32.41311,3%316.60920,1%19,2%2,0%
1 Aliments1.4761.67913,7%7.35210,6%56.97810,4%22,8%2,9%
2 Productes energètics60600,2%1.15532,5%21.25069,8%5,2%0,3%
3 Matèries primeres12615018,5%85839,0%8.30835,6%17,4%1,8%
4 Semimanufactures1.0481.26921,2%10.07920,5%89.26132,6%12,6%1,4%
5 Béns d'equip37358456,6%4.39534,1%58.76812,8%13,3%1,0%
6 Sector autom˛bil477257-46,1%4.353-25,5%40.4502,0%5,9%0,6%
7 Béns de consum durador9411724,5%79327,7%5.33718,5%14,7%2,2%
8 Manufactures de consum1.7392.05117,9%3.30419,3%30.45521,5%62,1%6,7%
9 Altres mercaderies364935,2%1247,2%5.80323,6%39,4%0,8%
Importacions
Total4.0324.87120,8%29.84618,6%342.78723,8%16,3%1,4%
1 Aliments7597843,3%4.36813,1%39.55715,9%18,0%2,0%
2 Productes energètics716129,4%2.63347,5%46.57671,8%0,6%0,0%
3 Matèries primeres587021,9%1.15635,7%12.49244,0%6,1%0,6%
4 Semimanufactures7271.03542,3%7.57738,4%90.06229,9%13,7%1,1%
5 Béns d'equip48160024,7%5.4059,4%70.94812,9%11,1%0,8%
6 Sector autom˛bil10813323,2%3.389-10,4%32.5266,3%3,9%0,4%
7 Béns de consum durador10016059,6%1.44915,3%9.89622,2%11,0%1,6%
8 Manufactures de consum1.7782.05915,8%3.81519,7%38.56611,0%54,0%5,3%
9 Altres mercaderies15150,0%5594,7%2.16458,2%26,6%0,7%
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Empreses exportadores/importadores per sectors*

Amunt
AlacantC. Valenc.Espanya% Alac. s/C.Val.% Alac. s/Espanya
20202021% 21/202021% 21/202021% 21/2020212021
Exportaciones
Total7.62410.90643,0%30.17225,0%235.22019,9%36,1%4,6%
1 Aliments1.0581.43735,8%3.75318,6%19.34211,8%38,3%7,4%
2 Productes energètics3733-10,8%1624,5%1.4616,8%20,4%2,3%
3 Matèries primeres31341031,0%1.10914,8%5.43210,4%37,0%7,5%
4 Semimanufactures1.5991.92920,6%6.6199,8%33.91811,7%29,1%5,7%
5 Béns d'equip1.4731.98935,0%7.20220,5%50.06622,3%27,6%4,0%
6 Sector autom˛bil40564960,2%2.10738,2%16.49832,3%30,8%3,9%
7 Béns de consum durador44959733,0%2.43920,1%14.34224,0%24,5%4,2%
8 Manufactures de consum2.5033.59943,8%8.44444,2%57.20154,3%42,6%6,3%
9 Altres mercaderies3.3594.80943,2%13.16223,5%141.66611,4%36,5%3,4%
Importacions
Total12.61620.72364,3%49.26048,2%446.57846,9%42,1%4,6%
1 Aliments1.0581.43735,8%2.05319,6%20.5942,1%70,0%7,0%
2 Productes energètics3733-10,8%25921,6%2.17612,0%12,7%1,5%
3 Matèries primeres31341031,0%1.1599,5%6.9058,5%35,4%5,9%
4 Semimanufactures1.5991.92920,6%9.20523,6%64.75524,4%21,0%3,0%
5 Béns d'equip1.4731.98935,0%15.97428,0%135.16729,1%12,5%1,5%
6 Sector autom˛bil40564960,2%3.98091,6%34.12669,6%16,3%1,9%
7 Béns de consum durador44959733,0%4.32545,0%35.89050,4%13,8%1,7%
8 Manufactures de consum2.5033.59943,8%21.69851,2%195.92054,8%16,6%1,8%
9 Altres mercaderies3.3594.80943,2%13.62144,2%137.22046,5%35,3%3,5%
*Una empresa pot estar inclosa a diversos sectors
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme