07

empreses

Empreses. DIRCE

Empreses. DIRCE per cond. jurídica i nombre d'assalariats

Amunt
NúmeroAlacantC. Valenc.Espanya% Alac. s/C.Val.% Alac. s/Espanya
20202021% 21/202021% 21/202021% 21/2020212021
Total145.431144.573-0,6%368.044-0,7%3.366.570-1,1%39,3%4,3%
Per condició jurídica
Societats anònimes1.3481.253-7,0%3.894-5,9%60.510-4,6%32,2%2,1%
Societats responsab. limitada54.63353.703-1,7%130.319-0,9%1.134.632-0,8%41,2%4,7%
Societats col·lectives3433,3%80,0%119-4,8%50,0%3,4%
Societats comandit.220,0%620,0%720,0%33,3%2,8%
Comunit. de béns5.4125.270-2,6%14.387-3,3%113.358-2,7%36,6%4,6%
Societats cooperat.7367441,1%2.399-0,7%20.808-1,4%31,0%3,6%
Associac. i altres tipus3.9443.914-0,8%13.3990,4%149.002-1,1%29,2%2,6%
Organism. autònoms i altres272257-5,5%858-2,8%8.949-0,8%30,0%2,9%
Persones físiques79.08179.4260,4%202.774-0,3%1.879.120-1,1%39,2%4,2%
Per nombre d'assalariats
Sense assalariats80.82479.860-1,2%200.474-1,5%1.879.126-1,7%39,8%4,2%
D'1 a 239.45740.4512,5%103.7821,9%920.3211,4%39,0%4,4%
De 3 a 513.51613.5670,4%34.5320,6%304.095-0,6%39,3%4,5%
De 6 a 95.4185.193-4,2%13.639-3,2%120.828-3,7%38,1%4,3%
De 10 a 193.5683.147-11,8%8.471-7,9%75.522-7,1%37,2%4,2%
De 20 a 491.8451.655-10,3%4.639-8,4%42.012-8,9%35,7%3,9%
De 50 a 99480394-17,9%1.279-11,5%11.959-9,9%30,8%3,3%
De 100 a 199203181-10,8%679-3,8%6.655-3,6%26,7%2,7%
De 200 a 249313512,9%14325,4%1.3801,3%24,5%2,5%
De 250 a 99975750,0%331-5,7%3.634-3,7%22,7%2,1%
De 1000 a 499912120,0%663,1%867-1,5%18,2%1,4%
De 5000 o més2350,0%912,5%171-0,6%33,3%1,8%
Font: INE Institut Nacional d'Estadística
Distribució de les empreses (DIRCE) per municipis
Empreses DIRCE

Locals. DIRCE

Amunt
NúmeroAlacantC. Valenc.Espanya% Alac. s/C.Val.% Alac. s/Espanya
20202021% 21/202021% 21/202021% 21/2020212021
Total168.458167.645-0,5%423.092-0,5%3.871.933-0,9%39,6%4,3%
Agrupació pròpia a partir de la CNAE 2009
Indústria11.96011.609-2,9%28.388-2,1%231.198-1,6%40,9%5,0%
Extractives1031041,0%286-0,7%2.955-2,8%36,4%3,5%
Alimentació, begudes i tabac1.1511.136-1,3%3.103-1,1%36.881-0,7%36,6%3,1%
Tèxtil-confecció1.1891.1940,4%2.665-1,4%17.008-0,6%44,8%7,0%
Cuiro i calçat2.4802.294-7,5%2.432-7,6%4.601-5,1%94,3%49,9%
Fuesta i moble784765-2,4%2.773-2,8%22.881-2,3%27,6%3,3%
Paper i arts gràfiques7267310,7%2.002-0,1%17.110-1,9%36,5%4,3%
Química1932108,8%8143,7%5.6831,4%25,8%3,7%
Cautxú i plàstic5665660,0%1.045-1,6%5.177-1,1%54,2%10,9%
Min. no metàl. (marbre, sal)549536-2,4%1.532-2,4%9.903-2,6%35,0%5,4%
Metalls i prod. metál.1.3621.330-2,3%3.509-2,1%37.597-1,4%37,9%3,5%
Maq. i prod. mecànics, electr.421412-2,1%1.412-1,3%12.195-1,7%29,2%3,4%
Material de transport7671-6,6%3114,7%3.538-0,3%22,8%2,0%
Joguets i similars544520-4,4%1.330-3,8%10.689-1,9%39,1%4,9%
Altres indústries6466470,2%1.7760,6%16.178-0,2%36,4%4,0%
Energia i agua1.1701.093-6,6%3.398-3,2%28.802-3,0%32,2%3,8%
Construcció21.81121.753-0,3%49.323-0,6%454.373-0,7%44,1%4,8%
Serveis134.687134.283-0,3%345.381-0,3%3.186.362-0,9%38,9%4,2%
Comerç i reparacions42.65541.922-1,7%102.726-1,3%887.333-1,5%40,8%4,7%
Transport i emmagatzematge5.8876.0983,6%20.8523,4%230.0812,6%29,2%2,7%
Turisme15.90115.687-1,3%35.344-1,4%311.990-2,5%44,4%5,0%
Informació i comunicacions2.6172.7033,3%7.7643,1%80.2151,1%34,8%3,4%
Serveis financers4.4374.347-2,0%12.120-1,5%111.968-1,3%35,9%3,9%
Serveis immobiliàris12.05412.0710,1%26.1661,6%216.8361,7%46,1%5,6%
Altres serveis51.13651.4550,6%140.409-0,2%1.347.939-1,2%36,6%3,8%
Font: INE Institut Nacional d'Estadística

Empreses inscrites a la Seg. Social* (Rég. General i Carbó). Mitjana anual

Amunt
Nombre**AlacantC. Valenc.Espanya% Alac. s/C.Val.% Alac. s/Espanya
20202021% 21/202021% 21/202021% 21/2020212021
Total57.57458.1651,0%147.2011,3%1.301.4611,7%39,5%4,5%
Por sector d'activitat
Sector agrari2.0112.0110,0%6.026-1,7%97.9921,6%33,4%2,1%
Indústria5.7805.8451,1%14.8110,5%106.3500,4%39,5%5,5%
Construcció6.1446.3924,0%15.4665,4%133.8045,4%41,3%4,8%
Serveis43.63943.9170,6%110.8971,0%963.3151,3%39,6%4,6%
*Règim General (exclosos els S.E. Agrari i Empleats de la Llar) i Règ. Esp. Carbó
Font: Ministeri de Treball i Economia Social