04

producció

Producte Interior Brut (PIB) a preus de mercat. % participació

Amunt
Evolució de l'aportació sectorial al VAB. Província d′Alacant

Producte Interior Brut (PIB) a preus de mercat

Amunt
AlacantC. Valenc.Espanya% Alac. s/C.Val.% Alac. s/Espanya
20192020% 19/202020% 19/202020% 19/2020192019
Total37.688      104.724-9,3%1.121.948-9,8%32,7%3,0%
Agricultura, ramad. i pesca600      2.41310,1%35.3199,4%27,4%1,9%
Ind. extr., manuf., energia, aigua3.382      18.331-6,7%164.803-8,4%17,2%1,9%
  Ind. manufacturera2.756      14.476-7,8%123.716-9,2%17,5%2,0%
Construcció2.866      6.552-10,3%63.742-9,9%39,2%4,1%
Comerç, transp., hostaleria, infor. i comun.10.343      20.437-20,7%202.246-24,2%40,1%3,9%
Act. financ., immobiliàr., admin.8.709      25.747-2,8%304.876-4,3%32,9%2,7%
AA.PP., educ., sanitat8.277      22.113-4,8%253.135-2,6%35,6%3,2%
  Valor afegit brut total34.178      95.593-8,7%1.024.121-9,2%32,7%3,0%
  Impostos nets s/prod.3.510      9.131-15,0%97.827-15,6%32,7%3,0%
Font: INE Institut Nacional d'Estadística