Contribució de la província d'Alacant

Pes de la província d'Alacant s/Com. Valenciana
Pes de la província d'Alacant s/Espanya