06

indústria

IPI Índex de producció industrial

Amunt
Índexs Base 2015C. Valenc.Espanya
20202021% 21/2020202021% 21/20
Índex general100,2107,77,5%96,0103,07,2%
Béns de consum89,895,36,1%95,9103,27,6%
Duradors89,5103,315,5%89,7105,317,4%
No duradors89,994,55,2%96,7102,86,4%
Béns d'equip93,698,65,3%95,9102,46,7%
Béns intermedis111,2124,211,6%99,7109,09,4%
Energia98,398,1-0,3%92,295,23,2%
Per seccions de la CNAE 2009
B Ind. extractives84,0113,735,3%85,191,67,6%
C Ind. manufactureres100,8109,58,6%96,9104,98,2%
D Submin. energia, gas93,894,00,2%90,593,53,3%
E Subm. aigua, sanejam., dep.113,1111,3-1,6%105,9105,6-0,3%
Font: INE Institut Nacional d'Estadística

IPRI Índex de preus industrials

Amunt
Índexs Base 2015C. Valenc.Espanya
20202021% 21/2020202021% 21/20
Índex general101,6111,69,8%99,2116,417,3%
Béns de consum104,3105,71,4%103,3106,73,3%
Duradors104,9107,52,4%105,0107,72,6%
No duradors104,2105,61,3%103,2106,63,3%
Béns d'equip102,8104,41,6%104,3106,42,1%
Béns intermedis102,6111,48,6%102,4116,013,2%
Energia97,3123,426,8%90,6129,342,7%
Font: INE Institut Nacional d'Estadística
Índ. producció industrial/Índ. preus industrials. Com. Valenciana (% var. int.)