14 Finances Estadística del procediment concursal

Estadística del procediment concursal

Últimes dades. Anuals

NúmeroAlacantC. Valenc.Espanya% Alac. s/C.Val.% Alac. s/Espanya
20212022% 22/212022% 22/212022% 22/2120222022
Deutors per forma jurídica
Total40459146,3%1.88333,2%14.42431,1%31,4%4,1%
Persona física20735973,4%1.09145,1%9.66947,7%32,9%3,7%
S.R.L.186171-8,1%75522,0%4.3997,1%22,6%3,9%
S.A.85-37,5%24-4,0%2776,1%20,8%1,8%
Altres32-33,3%13-27,8%79-8,1%15,4%2,5%
Empreses per sectors CNAE-2009
Total19723217,8%79219,6%4.7556,7%29,3%4,9%
A Agricultura, ramad., silv. i pesca31-66,7%1233,3%6640,4%8,3%1,5%
B Ind. extractives110,0%30,0%7-12,5%33,3%14,3%
C Ind. manufacturera52579,6%12925,2%5896,7%44,2%9,7%
D Energia elèctrica, gas, vapor i a.a.21-50,0%5150,0%13-13,3%20,0%7,7%
E Aigua, sanejament, residus i descontam.00   2100,0%1566,7%0,0%0,0%
F Construcció283939,3%13031,3%75915,0%30,0%5,1%
G Comerç major i menor; reparell. de vehicles59590,0%21632,5%1.10121,3%27,3%5,4%
H Transport i emmagatzematge411175,0%4136,7%22830,3%26,8%4,8%
I Hostaleria151926,7%77-13,5%543-20,4%24,7%3,5%
J Informació i comunicacions4650,0%27125,0%20522,8%22,2%2,9%
K Activitats financeres i de segurs10-100,0%3-70,0%5627,3%0,0%0,0%
L Activitats immobiliàries53-40,0%28-3,4%172-13,6%10,7%1,7%
M Activ. professionals, científiques i tècniques81137,5%4216,7%35711,6%26,2%3,1%
N Activ. administratives i serv. auxiliars7928,6%283,7%223-5,5%32,1%4,0%
O Adm. Pública i defensa; Seg. Social00   0   0         
P Educació28300,0%1587,5%1120,0%53,3%7,1%
Q Activ. sanitàries i de serv. socials01   814,3%7118,3%12,5%1,4%
R Activ. artístiques, recreatives i d'entren.24100,0%12-14,3%118-9,2%33,3%3,4%
S Altres serveis42-50,0%14-30,0%120-7,0%14,3%1,7%
Font: Col·legi de Registradors/INE Institut Nacional d'Estadística

Estadística del procediment concursal

Sèries. Anuals

NúmeroDeutorsEmpreses
20054039
20065145
20076156
2008132106
2009241202
2010202180
2011194175
2012315267
2013277249
2014164152
2015169154
2016197173
2017185147
2018203147
2019245177
2020276175
2021404197
2022591232
Font: Col·legi de Registradors/INE Institut Nacional d'Estadística

Estadística del procediment concursal

Dades anuals. Província d'Alacant