12 Comerç exterior Comerç exterior per capítols aranzelaris

 • Població, extensió i densitat de població
 • Població empadronada per nacionalitat
 • Evolució de la població empadronada per municipis i comarques
 • Distribució de la població empadronada per municipis
 • Moviment natural de la població
 • Variacions residencials
 • Milions d'eurosAlacantC. Valenc.Espanya% Alac. s/C.Val.% Alac. s/Espanya
  20212022% 22/212022% 22/212022% 22/2120222022
  Exportacions
  Total6.2127.06813,8%39.62222,3%389.20923,6%17,8%1,8%
  01 Animals vius21-67,1%2-69,9%74911,1%36,1%0,1%
  02 Carn i despulles comestibles4333-22,5%32933,2%9.7089,8%10,1%0,3%
  03 Peixos, crustacis, mol·luscos6554-16,4%34912,2%4.09617,5%15,6%1,3%
  04 Llet, productes lactis; ous43-22,1%1389,0%2.07920,6%2,1%0,1%
  05 Altres productes d'origen anim00744,3%26-23,5%42511,6%1,5%0,1%
  06 Plantes vives; pro. floricultu63641,2%1633,4%6025,4%39,0%10,6%
  07 Llegums, hortalisses, s/ cons4504847,6%1.0102,0%8.0298,0%48,0%6,0%
  08 Fruites /fruits, s/ conservar6016447,0%3.383-4,8%9.845-1,3%19,0%6,5%
  09 Café, te, herba mat i espècia404614,9%7344,9%80618,8%63,4%5,7%
  10 Cereals110,1%9956,7%58629,1%0,7%0,1%
  11 Produc. de la molinería; malta293830,9%10621,4%41622,9%36,4%9,2%
  12 Llavors oleagi.; plantes indu1713-24,5%749,0%1.0326,7%17,4%1,3%
  13 Sucs i extractes vegetals5511,5%35677,9%89145,8%1,5%0,6%
  14 Matèries trenzables00-7,3%3-17,5%141,3%13,9%3,0%
  15 Greixos, olie animal o vegeta91233,4%16964,4%7.19433,1%7,3%0,2%
  16 Conserves de carn o peix37140,7%6123,7%2.21414,9%10,9%0,3%
  17 Sucres; articles confiteria657312,2%15033,3%91125,7%48,6%8,0%
  18 Cacau i les seues preparacions171910,1%13811,7%87417,3%13,5%2,1%
  19 Produc. de cereals, de pastís13136,1%20043,1%2.54422,2%6,7%0,5%
  20 Conserves verdura o fruita; zoom25129317,0%68718,9%3.90317,4%42,7%7,5%
  21 Preparac. alimentoses diverses284562,1%27540,4%2.57526,9%16,5%1,8%
  22 Begudes tot tipus (exc. sucs)344017,7%5026,9%5.4678,6%8,0%0,7%
  23 Residus indústria alimentària899,0%7952,6%1.66412,2%11,2%0,5%
  24 Tabac i els seus succedanis519263,7%24166,0%32035,2%77,4%5,9%
  25 Sal, algeps, pedres s/ treballar5548-13,1%24115,9%1.49910,6%20,0%3,2%
  26 Minerals, escòries i cendres0025,2%3887,8%2.15413,3%0,0%0,0%
  27 Combustibles, olis mineral.22172669,2%2.333106,9%34.49091,1%7,4%0,5%
  28 Product. químics inorgànics66-4,0%715,9%2.12141,3%8,2%0,3%
  29 Productes químics orgànics428559,2%29735,7%6.48833,0%9,4%0,4%
  30 Productes farmacèutics98-4,7%391,9%26.68251,9%21,6%0,0%
  31 Abonaments516323,1%41254,5%2.00775,9%15,3%3,1%
  32 Taní; matèries colorants; p141931,6%1.29414,0%3.37914,0%1,4%0,5%
  33 Olis essencials; perfumer.556213,1%54513,4%5.97719,8%11,4%1,0%
  34 Sabons; lubrificants; ceres11124,6%15411,5%1.94713,1%7,6%0,6%
  35 Matèries albuminóideas253230,9%7039,6%50840,6%46,0%6,4%
  36 Pólvores i explosius20-82,5%12109,3%11935,0%2,4%0,2%
  37 Produ. fotográfic. o cinemato.0016,3%132,5%78-6,3%7,1%0,1%
  38 Altres productes químics395642,0%90931,6%7.79332,9%6,1%0,7%
  39 Mat. plàstiques; els seus manufactu.38344315,6%1.68918,6%15.48715,4%26,2%2,9%
  40 Cautxú i les seues manufactures9511218,2%19015,4%4.47914,1%59,1%2,5%
  41 Pells (exc. peleter.); cuirs809720,9%20932,9%65317,6%46,1%14,8%
  42 Manufact. de cuir, marroquine476844,3%9339,9%1.57222,7%72,7%4,3%
  43 Pelleteria i les seues confeccions0077,7%1416,3%61-1,7%1,9%0,4%
  44 Fusta i les seues manufactures121417,6%30528,8%2.35427,4%4,7%0,6%
  45 Suro i les seues manufactures0060,7%25,7%41018,9%11,2%0,1%
  46 Manufactures de cistelleria111540,8%1741,1%6432,8%90,7%23,5%
  47 Pasta de fusta; paper recicl.1268,3%5738,5%678-4,7%3,5%0,3%
  48 Paper, cartó; les seues manufactures57616,8%31723,8%5.31225,5%19,2%1,1%
  49 Llibres, publicaci.; arts gràf221,3%1512,7%73013,9%14,0%0,3%
  50 Seda0035,6%157,3%550,3%8,4%2,0%
  51 Llana i cabells fins77-6,2%1230,9%11115,5%56,8%6,3%
  52 Cotó6764-3,9%147-3,5%559-9,3%43,7%11,5%
  53 Altres fibres tèxtils vegetals6613,5%199,4%10418,6%34,1%6,1%
  54 Filaments sintètics o artifi66671,1%1162,1%82119,1%57,9%8,2%
  55 Fibres sinté., artif. discont.505713,3%11215,4%73619,6%50,5%7,7%
  56 Feltre, tela s/ teixir; cordill83908,3%1209,8%6569,9%75,0%13,7%
  57 Catifes; revesti. tèxtils s3938-3,7%444,4%1417,7%85,1%26,7%
  58 Vellut; c/ bucles; tapisseria303415,2%4015,2%18123,8%86,0%19,1%
  59 Teixits tècnics, recoberts3327-17,6%49-8,4%3344,5%54,6%8,0%
  60 Teixits de punt81022,9%1820,4%42111,9%54,9%2,3%
  61 Peces de vestir, de punt5857-2,2%1041,2%6.63122,0%54,9%0,9%
  62 Peces de vestir, no de punt59624,5%10311,5%8.29919,1%59,7%0,7%
  63 Artíc. tèxtil-llar; prendria44488,2%2029,6%8527,0%23,6%5,6%
  64 Calçat; les seues parts1.1201.32017,9%1.36717,4%3.27620,4%96,6%40,3%
  65 Articles rel. barrets3446,7%640,7%18717,1%62,8%2,1%
  66 Paraigua; ombrel·les; bastons1126,3%634,9%4113,0%16,9%2,5%
  67 Plomes i plomissol preparats3543,1%656,1%2936,5%82,5%15,9%
  68 Manufactures de pedra, algeps981046,2%2156,4%2.52417,8%48,5%4,1%
  69 Productes ceràmics618131,7%4.47119,9%5.29421,1%1,8%1,5%
  70 Vidre i les seues manufactures2017-17,4%21511,8%1.74213,7%7,8%1,0%
  71 Pedra, metall. preu.; joier.15590,8%4842,7%4.03624,7%9,6%0,1%
  72 Fosa, ferro i acer25113,3%61636,6%10.66518,1%0,7%0,0%
  73 Manuf. de fundic., ferr./acer8710520,5%64118,3%9.64825,9%16,4%1,1%
  74 Coure i les seues manufactures23110,7%14947,1%3.9040,9%2,3%0,1%
  75 Níquel i les seues manufactures001.463,1%0-31,8%6845,2%90,8%0,3%
  76 Alumini i les seues manufactures31339225,0%70235,9%5.98625,2%55,8%6,5%
  78 Plom i les seues manufactures1134,1%3203,7%5946,7%34,0%1,8%
  79 Zinc i les seues manufactures0176,8%4158,7%1.2588,8%25,1%0,1%
  80 Estany i les seues manufactures005.240,8%148,7%15444,6%2,0%0,0%
  81 Altres metall. comuns; cermets0113.071,0%4411,6%8438,1%32,5%1,7%
  82 Herramien. i cuchill. metàl.44-6,5%4310,3%8253,4%8,8%0,5%
  83 Manufact. diverses de metalls28292,3%95-4,6%1.79918,6%30,6%1,6%
  84 Màquines i aparells mecànics16719718,0%2.01210,2%24.82716,3%9,8%0,8%
  85 Aparells i material elèctrics1761939,6%1.71633,5%18.98713,0%11,3%1,0%
  86 Vehicles, material ferroviari00-55,6%296-5,5%1.388-9,4%0,0%0,0%
  87 Vehicles automòbils; tractor375184-51,0%6.14633,8%49.64610,7%3,0%0,4%
  88 Aeronaus; vehicles espacials1812-31,6%425,3%5.14129,0%29,7%0,2%
  89 Vaixells i embarcacions112189,9%3416,7%1.95055,8%63,8%1,1%
  90 Aparells òptics, mesura, médic325265,5%34541,4%3.64410,4%15,2%1,4%
  91 Rellotgeria44-12,4%252,4%3987,1%15,6%1,0%
  92 Instruments musicals88-7,4%173,9%58-11,8%44,1%13,0%
  93 Armes i municions; accessoris00150,8%9166,6%5497,5%0,7%0,0%
  94 Mobles, cadires, llums12714614,6%95512,2%4.0349,4%15,3%3,6%
  95 Joguets, jocs, artíc. esport158156-1,6%2539,3%2.086-0,5%61,6%7,5%
  96 Manufactures diverses1514-8,4%44-0,8%98424,2%31,4%1,4%
  97 Objectes d'art; antiguitats1124,3%7-2,2%15512,3%17,4%0,8%
  98 Conjunt. indust.; regl. 840/9600   0-99,9%7009.447,8%0,0%0,0%
  99 Conjunt. d'altres productes87199127,8%32257,2%9.24275,0%61,8%2,2%
  Importacions
  Total4.9095.95421,3%39.29930,8%457.32132,1%15,2%1,3%
  01 Animals vius21-51,9%173,1%6385,9%6,5%0,2%
  02 Carn i despulles comestibles132155,1%14946,9%1.84739,1%14,0%1,1%
  03 Peixos, crustacis, mol·luscos9573-22,7%73220,3%7.57117,8%10,0%1,0%
  04 Llet, productes lactis; ous375446,9%28530,3%2.84541,2%19,0%1,9%
  05 Altres productes d'origen anim11105,3%6216,1%33823,3%2,0%0,4%
  06 Plantes vives; pro. floricultu5734,4%7726,2%35116,6%8,8%1,9%
  07 Llegums, hortalisses, s/ cons294142,3%18513,6%1.75029,6%22,3%2,4%
  08 Fruites /fruits, s/ conservar35840513,1%1.00720,3%3.83212,2%40,2%10,6%
  09 Café, te, herba mat i espècia243335,5%12073,7%1.73240,3%27,5%1,9%
  10 Cereals43-21,5%49046,5%6.22485,4%0,6%0,0%
  11 Produc. de la molinería; malta3554,0%2683,5%39040,3%18,6%1,3%
  12 Llavors oleagi.; plantes indu222720,5%41332,9%3.46523,3%6,4%0,8%
  13 Sucs i extractes vegetals2241,2%263,0%32534,4%9,2%0,7%
  14 Matèries trenzables11-0,5%2412,6%6010,5%2,5%1,0%
  15 Greixos, olie animal o vegeta3456,3%61415,1%6.05642,6%0,7%0,1%
  16 Conserves de carn o peix142049,5%17737,4%1.73034,6%11,5%1,2%
  17 Sucres; articles confiteria121414,4%8340,2%1.21740,8%16,5%1,1%
  18 Cacau i les seues preparacions4533-25,2%229-2,5%1.1887,3%14,6%2,8%
  19 Produc. de cereals, de pastís293315,6%14623,1%1.76320,9%22,8%1,9%
  20 Conserves verdura o fruita; zoom252912,9%25318,3%1.52425,0%11,4%1,9%
  21 Preparac. alimentoses diverses414919,3%14917,9%1.72914,3%32,5%2,8%
  22 Begudes tot tipus (exc. sucs)31323,1%26019,4%2.32625,7%12,4%1,4%
  23 Residus indústria alimentària15166,7%116-12,7%3.16326,3%13,8%0,5%
  24 Tabac i els seus succedanis16462,2%3123,3%1.78916,2%20,7%0,4%
  25 Sal, algeps, pedres s/ treballar141938,6%46519,6%1.09822,9%4,1%1,7%
  26 Minerals, escòries i cendres0050,3%26058,8%4.999-0,1%0,1%0,0%
  27 Combustibles, olis mineral.1610-39,0%4.94284,4%90.88195,5%0,2%0,0%
  28 Product. químics inorgànics1818-2,4%67641,6%3.69750,2%2,6%0,5%
  29 Productes químics orgànics344530,0%70328,7%13.86014,9%6,4%0,3%
  30 Productes farmacèutics2828-1,0%16410,6%22.6237,8%17,0%0,1%
  31 Abonaments3837-4,8%37243,1%1.91442,3%9,8%1,9%
  32 Taní; matèries colorants; p29328,4%24217,4%2.1479,3%13,1%1,5%
  33 Olis essencials; perfumer.222619,7%21126,2%4.19924,4%12,2%0,6%
  34 Sabons; lubrificants; ceres151920,3%9231,2%1.44512,8%20,1%1,3%
  35 Matèries albuminóideas192534,0%7938,6%92224,5%31,8%2,7%
  36 Pólvores i explosius6712,6%1527,3%6282,0%44,5%10,6%
  37 Produ. fotográfic. o cinemato.00160,6%5192,5%16516,8%3,7%0,1%
  38 Altres productes químics8779-9,4%61716,4%8.28129,8%12,9%1,0%
  39 Mat. plàstiques; els seus manufactu.43454425,4%2.28923,7%16.10120,1%23,8%3,4%
  40 Cautxú i les seues manufactures9110616,7%495-11,6%4.70712,7%21,4%2,2%
  41 Pells (exc. peleter.); cuirs13917627,1%21333,6%48534,6%82,5%36,3%
  42 Manufact. de cuir, marroquine11715128,8%28053,6%2.12045,5%53,8%7,1%
  43 Pelleteria i les seues confeccions111,6%456,8%36157,5%33,8%3,4%
  44 Fusta i les seues manufactures243337,8%48444,4%2.22229,7%6,9%1,5%
  45 Suro i les seues manufactures00-36,1%1-14,9%20518,9%20,2%0,1%
  46 Manufactures de cistelleria2413-47,6%29-25,9%10413,9%44,1%12,2%
  47 Pasta de fusta; paper recicl.81143,1%5015,8%1.28635,1%22,8%0,9%
  48 Paper, cartó; les seues manufactures10613224,2%68737,5%4.99834,2%19,2%2,6%
  49 Llibres, publicaci.; arts gràf8923,5%2431,3%57311,2%39,5%1,6%
  50 Seda00-5,9%167,6%14128,4%37,2%1,8%
  51 Llana i cabells fins3333,7%424,2%11329,7%83,7%3,1%
  52 Cotó354119,8%1012,3%43712,0%41,0%9,5%
  53 Altres fibres tèxtils vegetals7926,9%134,1%113-2,8%65,6%7,8%
  54 Filaments sintètics o artifi931007,7%17515,3%89724,5%57,1%11,1%
  55 Fibres sinté., artif. discont.9110718,5%16819,6%89325,2%64,0%12,0%
  56 Feltre, tela s/ teixir; cordill44450,7%82-9,5%54910,4%54,9%8,2%
  57 Catifes; revesti. tèxtils s3629-18,1%52-6,2%2586,5%56,9%11,4%
  58 Vellut; c/ bucles; tapisseria10119,9%211,8%15435,7%51,2%6,9%
  59 Teixits tècnics, recoberts222411,8%450,1%37221,9%53,5%6,5%
  60 Teixits de punt192110,5%385,0%22413,6%54,3%9,3%
  61 Peces de vestir, de punt14618829,2%36638,7%10.21833,3%51,4%1,8%
  62 Peces de vestir, no de punt8110934,3%21032,5%10.99534,1%51,8%1,0%
  63 Artíc. tèxtil-llar; prendria52554,8%2920,9%1.587-0,3%18,8%3,5%
  64 Calçat; les seues parts8231.07530,6%1.17030,0%4.66039,8%91,9%23,1%
  65 Articles rel. barrets101558,4%2979,3%35935,4%53,0%4,3%
  66 Paraigua; ombrel·les; bastons101213,5%2754,8%12741,7%44,8%9,3%
  67 Plomes i plomissol preparats64-34,2%13-8,6%10725,6%27,4%3,4%
  68 Manufactures de pedra, algeps182217,2%13518,1%88313,8%16,0%2,4%
  69 Productes ceràmics91348,3%23620,0%83522,0%5,7%1,6%
  70 Vidre i les seues manufactures2258160,9%28242,2%2.25625,8%20,6%2,6%
  71 Pedra, metall. preu.; joier.51093,5%476,0%3.54721,6%21,0%0,3%
  72 Fosa, ferro i acer374522,0%1.58321,4%13.72422,0%2,8%0,3%
  73 Manuf. de fundic., ferr./acer455524,6%55634,5%5.99025,1%10,0%0,9%
  74 Coure i les seues manufactures2328,6%8221,1%3.18031,2%3,2%0,1%
  75 Níquel i les seues manufactures01394,2%5257,9%50939,1%19,2%0,2%
  76 Alumini i les seues manufactures577938,3%86037,4%5.96335,5%9,2%1,3%
  78 Plom i les seues manufactures24171,0%752,4%268-5,3%65,3%1,6%
  79 Zinc i les seues manufactures231,8%2640,3%17010,3%9,8%1,5%
  80 Estany i les seues manufactures00-3,2%90,0%26020,2%0,0%0,0%
  81 Altres metall. comuns; cermets5855,2%36-16,4%28233,2%22,8%2,9%
  82 Herramien. i cuchill. metàl.101540,8%8820,3%1.27017,2%16,6%1,1%
  83 Manufact. diverses de metalls334224,4%22818,4%1.77013,0%18,2%2,3%
  84 Màquines i aparells mecànics2502728,5%3.17218,1%36.22513,9%8,6%0,7%
  85 Aparells i material elèctrics18628453,2%3.49045,7%37.64427,3%8,1%0,8%
  86 Vehicles, material ferroviari3429,6%4940,2%1.11945,9%7,7%0,3%
  87 Vehicles automòbils; tractor17524439,6%4.07326,8%39.63117,9%6,0%0,6%
  88 Aeronaus; vehicles espacials222825,3%8019,6%4.48391,6%34,2%0,6%
  89 Vaixells i embarcacions20204,4%4211,9%57715,7%48,9%3,5%
  90 Aparells òptics, mesura, médic8611938,0%74733,8%9.70714,4%15,9%1,2%
  91 Rellotgeria44-1,3%1713,7%80532,1%23,4%0,5%
  92 Instruments musicals2318,0%621,0%1593,9%44,0%1,8%
  93 Armes i municions; accessoris11-50,6%2-39,5%2242,1%25,0%0,2%
  94 Mobles, cadires, llums124111-10,0%1.02310,8%5.24810,7%10,9%2,1%
  95 Joguets, jocs, artíc. esport17319010,0%38419,8%3.5572,2%49,5%5,3%
  96 Manufactures diverses222617,0%11524,6%1.23222,3%22,7%2,1%
  97 Objectes d'art; antiguitats0144,0%6250,9%1194,0%10,4%0,5%
  98 Conjunt. indust.; regl. 840/9600   0-100,0%2-38,8%   0,0%
  99 Conjunt. d'altres productes1510-33,2%375,4%62476,1%26,8%1,6%