03 Mercat laboral Atur registrat

Atur registrat

Últimes dades. Anuals

PersonesAlacantC. Valenc.Espanya% s/C.Val.% s/Espanya
20212022% 22/212022% 22/212022% 22/2120222022
Total176.839144.506-18,3%351.773-17,5%2.962.791-16,9%41,1%4,9%
Per sexe
Homes73.80157.403-22,2%137.486-20,8%1.198.670-19,1%41,8%4,8%
Dones103.03887.103-15,5%214.286-15,3%1.764.122-15,3%40,6%4,9%
Per edat
Menors de 25 anys14.4418.628-40,3%22.956-39,6%209.416-29,1%37,6%4,1%
Resta d'edats162.398135.878-16,3%328.816-15,4%2.753.376-15,8%41,3%4,9%
Per sector
Agricultura6.9765.511-21,0%12.072-23,7%139.048-19,2%45,7%4,0%
Indústria22.27718.665-16,2%43.472-15,1%242.112-15,3%42,9%7,7%
Construcció15.34912.614-17,8%26.684-16,6%233.946-16,7%47,3%5,4%
Serveis118.44897.759-17,5%247.160-16,0%2.098.903-16,4%39,6%4,7%
Sense ocupació anterior13.7899.957-27,8%23.532-17,5%248.783-21,0%42,3%4,0%
Per branques CNAE-2009
Agricultura, ramad. i silv. 6.9765.511-21,0%12.072-23,7%139.048-19,2%45,7%4,0%
Ind. extractives 11795-19,1%186-8,6%2.143-20,0%50,7%4,4%
Ind. manufactureres21.02917.597-16,3%40.139-15,1%219.929-15,6%43,8%8,0%
Subminis. energia 5347-10,6%1830,0%1.456-15,4%25,8%3,2%
Subminis. aigua resid.1.079926-14,2%3.000-15,4%18.583-11,2%30,9%5,0%
Construcció 15.34912.614-17,8%26.684-16,6%233.946-16,7%47,3%5,4%
Comerç i rep. vehicles 27.09622.658-16,4%54.046-15,5%417.926-16,1%41,9%5,4%
Transports i almacen.4.2563.553-16,5%9.423-15,3%82.206-18,5%37,7%4,3%
Hostaleria 27.97820.379-27,2%43.802-23,3%329.664-24,7%46,5%6,2%
Informac. Comunic. 1.7831.508-15,4%3.971-16,8%41.662-17,4%38,0%3,6%
Act. financ. i segurs 9581.06811,4%2.72615,4%26.5206,2%39,2%4,0%
Act. immobiliàries1.5301.244-18,7%2.484-15,7%16.753-17,5%50,1%7,4%
Act. prof. científiques-técn.6.6385.263-20,7%15.384-20,9%120.894-21,4%34,2%4,4%
Actv. admt. derv.21.37218.156-15,0%51.031-14,3%397.399-15,6%35,6%4,6%
Admó. Púb. i Defen.7.1476.490-9,2%19.521-11,8%256.979-9,1%33,2%2,5%
Educació 2.8672.685-6,4%7.878-8,9%79.630-10,6%34,1%3,4%
Actv. sanitàries5.3364.984-6,6%13.038-6,1%135.848-8,4%38,2%3,7%
Actv. artístiques i recreat.2.9592.411-18,5%6.042-17,8%51.037-19,9%39,9%4,7%
Altres serveis4.6813.916-16,3%9.146-17,2%77.206-18,5%42,8%5,1%
Llars pers. domèstic3.8123.418-10,3%8.592-12,5%64.456-13,7%39,8%5,3%
Org. Extraterritorials3528-21,2%76-27,3%724-32,0%36,2%3,8%
Sense ocupació anterior13.7899.957-27,8%22.385-32,7%248.783-21,0%44,5%4,0%
Població estrangera
Total32.62024.142-26,0%58.252-24,1%370.564-25,5%41,4%6,5%
Per sector
Agricultura2.2951.730-24,6%4.103-27,5%33.088-25,0%42,2%5,2%
Indústria1.3811.073-22,4%3.710-20,0%19.900-20,7%28,9%5,4%
Construcció3.0032.357-21,5%5.153-18,6%33.807-22,1%45,8%7,0%
Serveis21.67115.836-26,9%37.507-23,4%223.051-27,7%42,2%7,1%
Sense ocupació anterior4.2703.147-26,3%7.779-30,1%60.718-20,0%40,5%5,2%
Font: SEPE Servei Públic d'Ocupació Estatal

Atur registrat

Sèries. Anuals

PersonesTotalPer sexePer edatPer sector
HomesDonesMenors de 25 anysResta d'edatsAgriculturaIndústriaConstruccióServeisSense ocupació anterior
200256.47725.72730.750      83216.3755.17728.8175.275
200468.65730.88037.777      1.02221.1686.56934.2755.623
200577.49433.57743.917      1.28924.0597.59638.7475.804
200681.63934.07247.566      1.45523.7778.54441.7276.136
200681.63934.07247.566      1.45523.7778.54441.7276.136
200787.36736.74450.623      1.60723.07210.75645.3636.569
2008117.25056.08661.16413.827103.4232.29226.73720.34859.5038.370
2009178.57092.77685.79420.980157.5903.25137.14638.39888.55911.217
2010201.499102.53298.96721.508179.9924.72538.65640.135101.98016.004
2011207.495102.782104.71320.193187.3025.54337.28937.462110.12017.080
2012223.095109.407113.68819.736203.3586.56438.90836.263124.68816.672
2013223.778107.671116.10718.135205.6437.41238.33732.146129.95415.929
2014206.89696.321110.57415.800191.0967.79934.82926.609122.65515.004
2015190.82985.431105.39912.830178.0007.40131.70022.255116.25813.215
2016174.30675.74898.55811.148163.1586.64928.88618.713108.39811.661
2017159.71466.90192.81310.194149.5206.07626.13515.667101.15310.684
2018151.11162.10889.00410.044141.0675.65723.95013.84297.7059.956
2019146.86959.85687.0139.956136.8465.45722.48712.95496.6369.335
2020174.83874.045100.79414.659160.1796.35824.25115.315116.60712.308
2021176.83973.801103.03814.441162.3986.97622.27715.349118.44813.789
2022144.50657.40387.1038.628135.8785.51118.66512.61497.7599.957
Font: SEPE Servicio Público de Empleo Estatal

Atur registrat

Mitjanes anuals. Província d'Alacant