Alacant en xifres

Anuari estadístic que inclou dades procedents de diferents fonts oficials i que té com a objectiu oferir un reflex quantitatiu de la realitat econòmica, social i demogràfica de la província d′Alacant.

La informació es presenta mitjançant taules estadístiques, representacions gràfiques i mapes que aporten una visió general sobre la nostra província i la seua situació a l'entorn de la Comunitat Valenciana i Espanya.

Amb el patrocini de

Aquesta publicació està patrocinada per CaixaBank en el marc del conveni de col·laboració amb la Cambra d'Alacant mitjançant el qual l'entitat financera ofereix a les empreses membres de la Cambra línies de finançament, així com l'organització d'accions conjuntes dirigides a totes les empreses alacantines. Més info

Elaborat pel Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç d'Alacant
Plaça Ruperto Chapí, 3 - 03001 Alacant
Telèfon 96 514 86 50
Fax 96 520 14 57
Correu electrònic gestudios@camaralicante.com