08 Construcción Licitación oficial

Licitación oficial

Últimos datos. Anuales

Millones de eurosAlicanteC. Valenc.España% Alic. s/C.Val.% Alic. s/España
20212022% 22/212022% 22/212022% 22/2120222022
Total539,1781,645,0%2.935,260,4%28.687,529,7%26,6%2,7%
Edificación257,4446,373,4%1.640,086,2%11.147,133,9%27,2%4,0%
Obra civil281,8335,419,0%1.295,136,5%17.540,427,1%25,9%1,9%
Por Administración
Central53,966,924,2%1.156,9155,4%8.023,18,5%5,8%0,8%
Autonómica138,8337,6143,2%798,444,9%9.705,753,6%42,3%3,5%
Local346,4377,18,8%979,818,7%10.958,730,3%38,5%3,4%
Fuente: SEOPAN

Licitación oficial

Series. Anuales

Miles de eurosTotalPor tipoPor administración
EdificaciónObra civilCentralAutonómicaLocal
2000335,9111,2224,731,6122,5181,8
2001720,2356,2363,9111,2424,1184,9
2002964,6409,3555,2147,6598,5218,5
2003697,8313,9383,9143,7401,4152,7
20041.097,0563,2533,8678,6247,4171,0
20051.010,6321,6689,0417,4312,9280,3
20061.485,4362,41.122,9659,3385,5440,5
20071.001,8364,5637,3307,6502,4191,8
20081.122,7235,5887,3714,1243,6165,0
2009920,4296,4624,0390,3144,0386,2
2010666,5260,9405,6142,6223,0300,9
2011237,373,9163,4121,142,274,1
2012136,338,797,637,267,231,9
2013130,119,4110,686,820,223,0
2014267,358,0209,384,996,585,9
2015167,292,574,643,858,964,5
2016298,264,5233,783,4138,076,8
2017238,883,6155,249,693,795,4
2018255,5111,1144,436,071,5148,0
2019456,0230,6225,489,6142,1224,3
2020320,1175,6144,537,7109,5172,9
2021539,1257,4281,853,9138,8346,4
2022781,6446,3335,466,9337,6377,1
Font: SEOPAN

Licitación oficial

Datos anuales. Provincia de Alicante